Contactgegevens

Vereniging Bewoners Canadalaan
KvK-nummer: 02084232
IBAN: NL77INGB0004786360
Secr: p/a Canadalaan 41, 9728 EB Groningen
secretaris.canadalaan@gmail.com

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: J. Klooster
Secretaris: D. Heslinga-Nicolaij
Penningmeester: H. Schraal
Lid: A. Bezema

website: https://canadalaan.nl
webmaster: webmaster.canadalaan@gmail.com