Contactgegevens

Vereniging Bewoners Canadalaan
KvK-nummer: 02084232
IBAN: NL77INGB0004786360
Secr: p/a Canadalaan 35, 9728 EB Groningen
secretaris.canadalaan@gmail.com

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: D. J. J. Heslinga
Secretaris: J. Schlimbach
Penningmeester: L. Paul
Lid: A. Bezema en A. Groeneveld

website: https://canadalaan.nl
webmaster: webmaster.canadalaan@gmail.com