Centraal Bureau Fondsenwerving – Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 500 goede doelen laten zich door ons toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust geven.
De collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of er door de collecterende organisatie daadwerkelijk op zondag mag worden gecollecteerd, is afhankelijk van de voorwaarden die door de gemeente worden gesteld bij de afgegeven collectevergunning.

LET OP: NEPCOLLECTANT IN DE CANADALAAN!!!

Op donderdag 27 september 2018, omstreeks 19.30 uur, werd in de Canadalaan gecollecteerd voor de “Dierenbescherming” door een manspersoon. Nadat de politie was gebeld, kon deze nep-collectant worden aangehouden!
(De officiële collecte van de Dierenbescherming was van 30 september t/m 6 oktober 2018).

Op zaterdag 3 november 2018, omstreeks 16.30 uur, werd in de Canadalaan gecollecteerd (met collectebus) voor “Alzheimer Nederland”. De collectant werd echter herkend als zijnde dezelfde nep-collectant, die ook eerder was langs gekomen voor de nep-collecte van de Dierenbescherming. Opnieuw werd de politie gebeld, die opnieuw ter plaatse kwam. Uit de politieregisters moge blijken dat het om dezelfde persoon gaat.

Dus: Indien weer een nep-collectant verschijnt kan direct de politie worden gebeld

Zie ook:
Landelijk collecterooster en Collecterooster Gemeente Groningen

TIPS:

Doneren aan goede doelen

Doneren doet u met uw hart. Het is daarom voor veel mensen een kwestie van vertrouwen. Bonafide goede doelen doen er alles aan om dit niet te schaden. Zij zetten zich in om goed en efficiënt te werken. Toch is het goed om samen alert te blijven: soms gaan er dingen mis of is iemand niet te goeder trouw. Dan is het prettig dat er een onafhankelijke instantie is waarbij u terecht kunt.

Heeft u een vraag of ziet of ervaart u iets opvallends? Meld dit bij toezichthouder CBF. Daarnaast kunt u de volgende tips volgen.

Tips bij geven op straat of aan de deur

Vraag om legitimatie
Geef gerust aan een Erkend Goed Doel
Koop geen kaarten en kalenders aan de deur
Check de vergunning bij een collecte
Ziet of ervaart u iets geks? Meld dit bij het CBF

Vraag om legitimatie

Wordt u op straat of aan de deur gevraagd om te doneren of donateur te worden? Betrouwbare goede doelen sturen geen mensen op pad zonder een legitimatiebewijs dat aantoont dat de persoon inderdaad optreedt namens de organisatie. Vraag daarom altijd om deze legitimatie.

Geef Gerust aan een Erkend Goed Doel

Een Erkend Goed Doel laat zich toetsen door toezichthouder CBF op strenge kwaliteitseisen. Zo kunt u ervan uitgaan dat ze bijdragen aan een betere wereld, geld zorgvuldig besteden en goed omgaan met donateurs. Zo gebruiken ze geen agressieve manieren om te collecteren of donateurs te werven, en geven ze uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Benieuwd welke goede doelen erkend zijn? Check het Register Goede Doelen.

Koop geen kaarten en kalenders aan de deur

De collectevergunning geldt ook voor de verkoop van goederen aan de deur, zoals kaarten en kalenders. Ons advies is om geen goederen aan de deur te kopen. Benieuwd waarom? Bekijk het nieuwsbericht waarin we waarschuwen voor deze verkoop.

Check de vergunning bij een collecte

Is er een collecte? In de meeste gemeenten is een collectevergunning verplicht. De collectant moet hiervan een kopie kunnen laten zien. Benieuwd welk goed doel in uw gemeente collecteert en op welke datum? Bekijk het collecterooster van uw gemeente.

Soms geldt er geen vergunningsplicht, maar een meldingsplicht. Dit kunt u nakijken op de website van uw gemeente.

Ziet of ervaart u iets geks? Meld dit bij het CBF

Als toezichthouder goede doelen houden wij proactief toezicht op Erkende Goede Doelen en reactief toezicht op goede doelen die niet erkend zijn. Dit laatste vereist dat wij een melding ontvangen over het goede doelen. Ziet of ervaart u iets vreemds? Meld dit bij het CBF, zodat wij uw melding kunnen onderzoeken en waar nodig in actie kunnen komen.