Bouw Julianaplein in 8 fasen

Bouwen? Hoe dan? -> In 8 fasen!

Voordat het nieuwe ‘ongelijkvloerse’ Julianaplein gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren. Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein moet het verkeer namelijk zoveel mogelijk kunnen doorrijden. Het proces van tijdelijke wegen naar een helemaal nieuw Julianaplein gebeurt daarom in 8 stappen.

Stap 1: bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg (voltooid)

Om het nieuwe viaduct aan de Brailleweg te kunnen bouwen, is eerst het bestaande viaduct gesloopt. Dit kon alleen nadat het verkeer van de A28 is omgeleid over een tijdelijk viaduct. In de eerste maanden van 2019 is deze ‘bypass’ afgebouwd. De basis hiervoor was al gebouwd in 2018. Het verkeer op de A28 is vervolgens in twee stappen, in twee weekenden ‘omgezet’ naar de tijdelijke weg.

Stap 1: bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg

Stap 2: sloop oude viaduct (voltooid)

Zodra het tijdelijke viaduct in gebruik is genomen, werd het oude viaduct gesloopt. Dit slopen is in twee stappen gebeurd; zo hebben de vleermuizen altijd een veilige doorgang onder het viaduct gehad. Dit betekent dat eerst het oostelijke dek van het viaduct werd gesloopt en daarna de laatste liggers voor het tijdelijke viaduct werden geplaatst. Na het tweede omzetweekend kon het gehele viaduct worden gesloopt.

Stap 2: sloop oude viaduct

Stap 3: vernieuwen kade Noord-Willemskanaal (voltooid)

Ter voorbereiding op het nieuw te realiseren viaduct aan de Brailleweg werd een deel van de kade van het Noord-Willemskanaal vervangen. Vanaf een ponton op het water is de bestaande beschoeiing gesloopt en hierna werden nieuwe damwanden ingetrild. De vervanging is nodig omdat de oude beschoeiing van het kanaal ter hoogte van het fietspad niet voldeed voor de nieuwe situatie. Het nieuwe tweerichtingsfietspad komt hier namelijk iets lager te liggen, lager dan de huidige waterstand van het Noord-Willemskanaal.

Stap 3: vernieuwen kade Noord-Willemskanaal

Stap 4: bouwen nieuwe viaduct en nieuwe oprit A28 Centrum-Groningen (vanaf 24 februari 2020)

Als het oude viaduct is gesloopt en de A28 is verlegd over de tijdelijke weg, is er voldoende ruimte gecreëerd om het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de nieuwe oprit Groningen-Centrum te bouwen. De oprit is voor het verkeer dat vanaf Groningen-Centrum de A28 op wil rijden richting Assen. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 24 februari 2020, gedurende 15 weken.

Stap 4: bouwen nieuwe viaduct en nieuwe oprit A28 Centrum-Groningen

Stap 5: verwijderen tijdelijke weg en tijdelijk viaduct en bouw afrit A28 Brailleweg

Als het nieuwe viaduct over de Brailleweg met oprit gereed is, wordt het verkeer ‘omgezet’ naar de nieuw gebouwde wegen. De tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct zijn dan niet meer in gebruik en worden verwijderd. Op de plek van de tijdelijke weg wordt de nieuwe afrit A28 Groningen-Centrum gebouwd. Deze komt uit op de Brailleweg.

Stap 5: tijdelijke weg en tijdelijk viaduct en bouw afrit A28 Brailleweg

Stap 6: herinrichting Brailleweg en fietspaden

Het ‘bovenliggende wegennet’ van de A28 is in stap 5 afgerond, in de vorm van het nieuwe viaduct en de nieuwe op- en afrit. Daarom kan men aan de slag met het ’onderliggende wegennet’, namelijk: de Brailleweg zelf en de fietspaden. Van de Brailleweg wordt een tweerichtingsweg gemaakt. Verkeer dat de nieuwe afrit Groningen-Centrum neemt, slaat op de Brailleweg linksaf en rijdt langs het Noord-Willemskanaal naar het centrum. Ook het fietspad onder de op- en afritten door en langs het Noord-Willemskanaal worden in twee richtingen aangelegd.

Stap 6: herinrichting Brailleweg en fietspaden

Impressie van de toekomstige situatie voor fietsers.

Hieronder een impressie van de zogenoemde FIETSVALLEI:

Stap 7: bouwen tijdelijke T-splitsing

Als het, rond en boven de Brailleweg klaar is, gaat de combinatie Herepoort aan de slag met de tijdelijke T-splitsing, die het Julianaplein gaat vervangen tijdens de grote afbraak en opbouw van het Julianaplein. De T-splitsing komt ter hoogte van de Julianavijver. Deze wordt tijdelijk gedempt, waardoor hier een tijdelijke kruising kan worden gebouwd. Over het Noord-Willemskanaal wordt een tijdelijke Julianabrug gemaakt. De bouw van de T-splitsing en brug gebeuren zoveel mogelijk buiten het verkeer.

De tijdelijke T-splitsing moet vervolgens op 3 plekken worden aangesloten op de bestaande wegen in de richtingen Drachten, Hogezand en Assen: namelijk op de A28 en de zuidelijke ringweg. Het verkeer van en naar het centrum rijdt al via de Brailleweg en over de nieuwe op- en afrit. Als de tijdelijke T-splitsing klaar is, wordt deze in fases in gebruik genomen.

Stap 7: bouwen tijdelijke T-splitsing

Stap 8: bouwen nieuw Julianaplein

Als de T-splitsing volledig in gebruik is, kan men aan de slag met het oude Julianaplein, 4 oude onderdoorgangen en de Julianabrug. Deze worden allemaal gesloopt, waarna de nieuwe tunnels en een nieuwe brug worden gebouwd.

Op de bovenste afbeelding de oude situatie (2013) en op de onderste afbeelding een impressie van de toekomstige situatie.

Bron: Aanpak Ring Zuid.