Atlas Leefomgeving

Vragen over uw leefomgeving? De Atlas Leefomgeving wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. De Atlas biedt veel kaarten, vaak tot op buurtniveau, aan. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een kaart met daarop een overzicht van het nachtelijk geluid wegverkeer op de Rijkswegen (gemeten in 2016):
Wilt u meer informatie? Klik dan op de onderstaande kaart om naar de website te gaan.