ACTION in pand JUMBO?

Het zal nog wel even duren. Maar als de plannen doorgaan zal de JUMBO verhuizen naar de overkant van het Overwinningsplein.

Het vrijkomende pand op de hoek met de Canadalaan wordt mogelijk in gebruik genomen door Action.


Of dit om een verplaatsing gaat van de Action aan het Hoornsediep of dat er sprake is van een uitbreiding van Action-locaties, is op dit moment nog onbekend. Zodra er meer bekend wordt zullen wij daar natuurlijk over berichten.