INFO

De vereniging draagt de naam “Vereniging Bewoners Canadalaan” en is gevestigd te Groningen.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer: 02084232

Contactgegevens Vereniging Bewoners Canadalaan