Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen

Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen

21 januari 2010

Tussen 7 en 14 januari 2010 zijn de volgende bouw- en sloopaanvragen bij de gemeente binnengekomen.

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvragen kunnen nu nog geen bedenkingen worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk tegen verleende vergunningen.
Wilt u weten of er voor deze aanvragen vergunning is verleend, dan kunt u hierover en voor verdere informatie contact opnemen met het loket Bouwen en Wonen, telefoon (050) 367 8111 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Aanvragen waarvoor inmiddels een vergunning is verleend vindt u in de linkerkolom onder het kopje ‘Verleende bouw-, sloop- en monumentenvergunningen’.

REGULIERE BOUWAANVRAGEN

Canadalaan Gemeentelijke dienst OCSW: oprichten sportvoorziening (201000120)