Klein Corpus, fase 2 te Groningen

Fase 2 Semmelweisstraat dit voorjaar van start

Aan de Semmelweisstraat start dit voorjaar de bouw van fase 2. In deze fase worden een Multifunctioneel Centrum (MFC), 24 appartementen en bergingen & parkeergelegenheid voor fase 1 en 2 gebouwd. De plannen waren al een tijdje klaar, maar nu is definitief het groene licht gegeven.

Betrokken partijen

Rondom het MFC zijn al tijden gesprekken gaande tussen de wijkraad, de toekomstige gebruikers (onder andere MJD, BSV) en de toekomstige eigenaar, namelijk de afdeling OSCW van de gemeente Groningen. Zij hebben samen de wensen en eisen voor het MFC in kaart gebracht. Nu gaat de bouw dan ook daadwerkelijk beginnen!

De aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren in Van Dijk Groep uit Hardenberg. De architect is dezelfde als die van fase 1, te weten DAAD architecten uit Beilen. Nijestee is opdrachtgever.

Planning

De definitieve planning is op het moment nog niet bekend. Zeker is dat dit voorjaar de bouw gaat beginnen. Het ontwerp heeft dezelfde stijl als fase 1. Naar verwachting duren de bouwwerkzaamheden ongeveer 1,5 jaar. Er wordt geheid door middel van boren. Dit voorkomt zoveel mogelijk (geluids)overlast voor de omwonenden.

Wat wordt er gebouwd?

Op de begane grond komt het MFC en de bergingen. Op de eerste en tweede verdieping worden 70 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn bereikbaar met een zogenaamde autolift en zijn in eerste instantie bestemd voor de bewoners voor fase 1 en 2. De derde tot en met de achtste woonlaag bestaan uit appartementen. Per woonlaag komen er vier appartementen, dus in totaal 24.

Bron: Nijestee


 Tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn te Groningen wordt een groot gedifferentieerd nieuwbouwplan gerealiseerd.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in drie fasen. Er komen onder andere 83 koop- en huurappartementen, een multifunctioneel centrum (MFC), kinderopvang en de Boerhaaveschool. De werkzaamheden voor de eerste fase zijn inmiddels gestart.
De eerste fase bestaat uit de Boerhaaveschool, een gymzaal en daarboven 43 koop- en huurappartementen.
In de tweede fase, wordt op de begane grond een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd met daarnaast bergingen voor de woningen. Via 2 autoliften zijn de 70 parkeerplaatsen op de eerste en tweede verdieping bereikbaar. In 6 lagen daarboven bevinden zich 24 huur appartementen.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
De regels van het plan Kappler zijn voor DAAD Architecten BV Architecten Uitgangspunt.

Stedenbouwkundige regels
01 – 3 onafhankelijke gebouwen in het landschap
02 – gebouwen reageren op achterliggend stratenpatroon
03 – elk gebouw heeft een privé en openbaar deel
04 – gebouw in de vorm van meander; maximaal gebruik van de kavel
05 – elk gebouw bestaat uit twee torens
06 – hoogste gebouw staat naast de Boerhavenflat
07 – er is een relatie met de woningen aan de noordzijde; bezonning
08 – maximale footprint op de 1ste verdieping
09 – parkeervoorzieningen op eigen terrein
10 – kavel maximaal toegankelijk.

De meandervorm is het uitgangspunt voor de relaties en samenhang tussen de bouwvolumes.
Een meanderende plint van metselwerk loopt door in de verschillende fases, en beweegt zich over de onderste drie lagen. Daarop staan verschillende hogere volumes in een iets donkerder sortering metselwerk.
Op verschillende plekken wordt de plint opgetild en zweeft deze boven het maaiveld. Hieronder bevinden zich ronde volumes met entrees en/of bergingen. De ontsluiting van de entrees vindt allen plaats vanaf de Semmelweisstraat.
Aan de kop nabij de rotonde is een rechthoekig volume onder de plint geschoven met daarin het MFC en vormt zo een transparant accent naar de rotonde.
Het materiaalgebruik en detaillering van fase 1 wordt zoveel mogelijk overgenomen bij fase 2.
Twee subtiel verschillende metselwerk sorteringen maken onderscheid tussen openbare functies en woonfunctie.

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://canadalaan.nl/extra/project-47-Brochure Klein Corpus.pdf”]

Projectgegevens
Opdrachtgever: Nijestee en gemeente Groningen
BVO: 6.015 m2

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://canadalaan.nl/extra/DAAD+Architecten+Klein+Corpus.pdf”]

Bron: Daad Architecten en Nijestee